DIE GESKIEDENIS VAN DIE GIDEONS INTERNASIONAAL

Gedurende die herfs van 1898 het John Nicholson van Janesville, Wisconsin, by die Central Hotel in Boscobel, Wisconsin, oornag. Aangesien die hotel stampvol was, is hy versoek om ’n dubbelkamer met Samuel E. Hill van Beloit, Wisconsin, te deel. As ’n twaalfjarige seun het John Nicholson sy sterwende moeder belowe dat hy elke dag sy Bybel sou lees en sou bid. Toe hy, soos dit al jare lank sy gewoonte was, sy Bybel geneem het om te lees voordat hy gaan slaap, ontdek die twee mans dat hulle albei Christene is. Hulle het saam hulle aandgodsdiens gehou en daar, op hulle knieë voor God, het die gedagte ontstaan wat later tot die vereniging gelei het.

Op 31 Mei 1899 kom hulle by Beaver Dam, Wisconsin, byeen, en besluit om Christenhandels-reisigers te verenig met die oog op wedersydse erkenning, persoonlike Evangelisasie en gesamentlike diens aan die Here. ’n Vergadering word vir 1 Julie 1899 te Janesville belê.

Slegs drie mans was teenwoordig by daardie vergadering: John H. Nicholson, Samuel E. Hill en Will J. Knights. Hulle kies Hill as president, Knights as vise-president, en Nicholson as sekretaris en tesourier. Hulle dink baie na oor wat die naam van die Vereniging moet wees. Na spesiale gebed dat die Here hulle moet lei om die regte naam te kies, staan mnr. Knights van sy knieë af op en sê: "Ons sal Gideons genoem word". Hy lees die sesde en sewende hoofstukke van Rigters voor en motiveer waarom die naam, "Die Gideons", aanvaar moet word.

DIE GIDEONS

Die Gideons International is 'n Vereniging van Christelike sake- en professionele mans en hul vrouens wat daaraan toegewy is om mense van Jesus te vertel deur saam te assosieer vir diens, persoonlike getuienis te deel, en deur Bybels en Nuwe Testamente te verskaf. Alhoewel ons dikwels erken word vir ons Bybelplasings in hotelkamers, plaas en versprei ons ook Skrifte op strategiese plekke sodat dit beskikbaar is vir diegene wat dit wil hê, sowel as vir diegene wat dalk nie weet dat hulle dit nodig het nie.

ONS VISIE

Visie

Die nuwe visie kom uit Filippense 1:27 en word genoem Strewe sy aand sy die geloof van die Evangelie, in Een Gees, Een Gees en Een Visie, of eenvoudig genoem Een Visie.

Een Visie bemagtig ons om ander effektief en met vreugde vir die Here Jesus Christus te wen deur saam te assosieer vir diens, persoonlike getuienis en persoonlike werk, en God se Woord te versprei. Een Visie grond ons op die vereniging se stigtingsbeginsels, fokus ons op die Groot Opdrag, en bemagtig ons om in een gees en een verstand te dien.

Ons is God-geroepe lede – broers en susters in Christus, mans saam met ons vrouens – wat saam streef om die wêreld effektief en met vreugde te bereik met die Goeie Nuus deur saam te assosieer vir diens, persoonlike getuienis en persoonlike werk, en die verspreiding van God se Woord.

HERFOKUS

70 JAAR IN 2020

Die eerste Gideonslaer in Suid-Afrika is in Oktober 1950 by Pietermaritzburg gevorm. Die volgende laer is in Johannesburg gevorm. In 1951 is laers in ook Kaapstad en Port Elizabeth gevorm.

Die eerste plasing van Bybels in 'n hotel was in 1952 by die Hotel Edward in Durban, en in 1954 word 'n laer in Durban gestig.

In 1962 camps were established in East London and the West Rand. In 1964 Kimberley and East rand camps were established.

The Gideons in South Africa attained National Association status in 1964 and the first annual National Convention was held in Bloemfontein the same year. Since 1950 close to 44 000 000 Bibles have been placed in South Africa

VERSPREIDING

Om God se Woord te hê, kan en lei mense tot geloof in Christus, en daardie nuwe Christene groei dan deur hul Skrif te bestudeer en dit selfs te gebruik om hul geloof met ander te deel.

Om hierdie rede fokus ons op die verspreiding van volledige Bybels, Nuwe Testamente, of gedeeltes daarvan. Hierdie kopieë van God se Woord word in meer as 108 tale gedruk en word óf direk aan sekere individue gegee óf in goedgekeurde plasingsareas geplaas waar groot getalle mense, wat dalk na antwoorde soek, die geleentheid sal hê om die Woord van God te ontmoet.

fout: Inhoud is beskerm !!