VISIE

Die visie kom uit Fillipense 1:27 en dit lui as volg: Om saam te stry vir die geloof van die Evangelie met Een Gees, Een Siel, Een Visie.

Een Visie bemagtig ons om effektief en met vreugde ander na die Here Jesus Christus te lei. Een Visie anker ons aan die vereniging se vier kern beginsels en fokus ons aandag op die Groot Opdrag, en verder bemagtig dit ons om te dien, een in gees en een in siel.

As lede is ons geroep deur God – broers en susters in Christus, manne tesame met hul vroue – om effektief en met vreugde daarna te streef om die wêreld te bereik met die Goeie Nuus deur saam te kom vir diens, persoonlike getuienis, persoonlike werk en die verspreiding van God se Woord.

70 JAAR IN 2020

Die eerste Gideon laer in Suid-Afrika is in Oktober 1950 op Pietermaritzburg gevorm. Die volgende laer is in Johannesburg gevorm. In 1951 word laers in Kaapstad en Port Elizabeth gevorm. Die eerste plasing van Bybels in 'n hotel was in 1952 in die Hotel Edward in Durban, en in 1954 word 'n laer in Durban gevestig. Die eerste algemene jaarvergadering vind in 1955 in die Carlton-hotel in Johannesburg plaas; en in 1958 word 'n laer in Pretoria gevestig. In 1962 word laer in Oos-Londen en die Wes-Rand gevestig. In 1964 word laers in Kimberley en Oos-Rand gestig. Die Gideons in Suid-Afrika behaal die status van die Nasionale Vereniging in 1964 en die eerste jaarlikse Nasionale Konvensie word dieselfde jaar in Bloemfontein gehou. Sedert 1950 is bykans 44 000 000 Bybels in Suid-Afrika geplaas.

VERSPREIDING

Verspreiding van God se Woord kan en lei wel mense tot geloof in Christus. Hierdie nuwe Christene groei deur die Woord te bestudeer en gebruik die Woord om hul geloof weer met andere te deel.

Dit is vir hierdie rede dat die bediening daarop fokus om volledige Bybels, Nuwe Testamente of gedeeltes daarvan te versprei. Hierdie kopieë van God se Woord word gedruk in meer as 108 tale en word direk aan individue gegee, of geplaas in geselekteerde publieke/openbare plekke waar groot getalle mense, wat moontlik soekend is na antwoorde, die geleentheid kry om ‘n interaksie met die Woord van God te ervaar.