GETUIENIS: GOD IS GETROU

Op Vrydagoggend, 21 Februarie 2020, het Florida-laer die voorreg gehad om twee Moslem skole te gaan besoek. Ons was twee Gideons en een Vriend van Gideons. Die eerste skool wat ons besoek het, het ons nie toegelaat om met die leerlinge te praat nie, maar tog om Bybels aan die gewilliges te oorhandig. 268 Leerlinge het van die geleentheid gebruik gemaak. Ons vertrou dat baie sal bewus word van die versoening wat die Vader vir ons deur Christus bewerkstellig het met die oortuigingswerk van die Heilige Gees.

By die volgende skool het ’n groot verrassing vir ons gewag – die leerlinge is bymekaar geroep waarna ons toegelaat is om hulle toe te spreek. Aangesien dit ʼn Moslem-skool is, was ons baie versigtig oor wat ons kon sê. Ons het net verduidelik dat hierdie BOEK deur God geïnspireer is en die mag het om jou lewe totaal te verander en jou kan help om in ʼn wonderlike verhouding met jou Skepper te  wandel. Toe gebeur die onwaarskynlike – die onderwyser het die vergadering heeltemal oorgeneem en die volgende aan die leerders gesê:

 “I am a Muslim and this is a Muslim school . Let me tell you that every Muslim is supposed to have the highest respect for the Bible. You must take this Book and keep it in a place of honour in your homes and read it regularly .”

Terwyl hy praat, is twee seuns wat nie aandag gegee het nie vorentoe geroep om op hulle knieë op die verhoog te kom staan omdat hulle die Bybel nie gerespekteer het nie!  Daar het toe ʼn jongmeisie na vore gekom en aan hom ʼn vraag gevra wat ons nie kon hoor nie. Hy sê toe “ The question was if we can bring our Bibles to school every day and the answer is, you most certainly may.” Dit was werklik asof die Here die verrigtinge heeltemal oorgeneem het. ʼn Onvergeetlike ervaring. Ons harte was werklik brandende binne-in ons weens Sy kosbare teenwoordigheid.