Jy kan ons help met die druk en verspreiding van Bybels wat Mense so broodnodig het.

DIT BEHOORT ALLES AAN GOD

Ons erken geredelik hierdie waarhede uit die Woord van God:

“… want die aarde met alles wat daarop is, behoort aan die Here.” 1 Korintiërs 10:26
“… want al die diere in die bos is Myne, die wild op duisende berge.” Psalm 50:10
“… van elkeen aan wie baie gegee is, sal baie geëis word; en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word.” Lukas 12:48
“Van ‘n bestuurder word veral vereis dat hy betroubaar moet wees.” 1 Korintiërs 4:2


Baie toegewyde Christene interpreteer rentmeesterskap van besittings net met betrekking tot hulle huidige inkomste en/of hulle kontantvloei-situasie. Ons kyk nie verder as ons huidige kontantposisie as dit kom by wat God wil hê ons moet doen met die opgehoopte besittings waarmee Hy ons geseën het nie. Selfs wanneer ons tiendes en ruim offers gegee het, moet ons besef dat die dinge wat ons hou as ons bates, nie regtig ons besittings is nie – dit is alles nog Syne. Ons is slegs Sy rentmeesters.

‘n Geskenk van hoop

Die dors na die Woord van die Here word nie minder nie, trouens dit word daagliks meer en meer. Suid-Afrika is die enigste selfonderhoudende Gideonsland in Afrika en een van elf in die wêreld.

In baie lande is dit onmoontlik vir die mense om Bybels te bekostig, of Bybels is eenvoudig nie in daardie lande beskikbaar nie. ‘n Donasie van enige bedrag kan lewens verander. Hier is voorbeelde van tipiese bedrae waarmee ‘n hoeveelheid Bybels aangekoop kan word om te voorsien vir wat benodig word vir plasings in lande regoor die wêreld:

Klein Skool: R10 000
Militêre Personeel: R11 500 tot R14 000
Hoërskool: R13 900 tot R23 200
800-bed Hospitaal: R20 000
25-Kamer Hotel: R1 575

‘N VOORTDURENDE NALATENSKAP

Die impak wat jy op die wêreld kan hê, eindig nie wanneer God u huis toe roep nie. Die mense wat jy aangeraak het, die voorbeeld wat jy gestel het, die persoonlike werk wat jy alreeds gedoen het om die wêreld te verander.

Daar is egter nog ‘n manier om God se liefde met die wêreld te deel, en dit is om Die Gideons Internasionaal in Suid-Afrika te ondersteun deur middel van beplanning om te gee.

BANKBESONDERHEDE
Eerste Nasionale Bank (FNB), Pretoria
Takkode: 25 14 45 (EFT)
Tjekrekening: 510 608 41 497