DIE GESKIEDENIS VAN
DIE GIDEONS INTERNASIONAAL

Gedurende die herfs van 1898 het John Nicholson van Janesville, Wisconsin, by die Central Hotel in Boscobel, Wisconsin, oornag. Aangesien die hotel stampvol was, is hy versoek om ’n dubbelkamer met Samuel E. Hill van Beloit, Wisconsin, te deel. As ’n twaalfjarige seun het John Nicholson sy sterwende moeder belowe dat hy elke dag sy Bybel sou lees en sou bid. Toe hy, soos dit al jare lank sy gewoonte was, sy Bybel geneem het om te lees voordat hy gaan slaap, ontdek die twee mans dat hulle albei Christene is. Hulle het saam hulle aandgodsdiens gehou en daar, op hulle knieë voor God, het die gedagte ontstaan wat later tot die vereniging gelei het.

Op 31 Mei 1899 kom hulle by Beaver Dam, Wisconsin, byeen, en besluit om Christenhandels-reisigers te verenig met die oog op wedersydse erkenning, persoonlike Evangelisasie en gesamentlike diens aan die Here. ’n Vergadering word vir 1 Julie 1899 te Janesville belê.

Slegs drie mans was teenwoordig by daardie vergadering: John H. Nicholson, Samuel E. Hill en Will J. Knights. Hulle kies Hill as president, Knights as vise-president, en Nicholson as sekretaris en tesourier. Hulle dink baie na oor wat die naam van die Vereniging moet wees. Na spesiale gebed dat die Here hulle moet lei om die regte naam te kies, staan mnr. Knights van sy knieë af op en sê: "Ons sal Gideons genoem word". Hy lees die sesde en sewende hoofstukke van Rigters voor en motiveer waarom die naam, "Die Gideons", aanvaar moet word.

Verspreiding van Bybels en Nuwe Testamente wêreldwyd

Verspreiding van God se Woord kan en lei wel mense tot geloof in Christus. Hierdie nuwe Christene groei deur die Woord te bestudeer en gebruik die Woord om hul geloof weer met andere te deel.

Dit is vir hierdie rede dat die bediening daarop fokus om volledige Bybels, Nuwe Testamente of gedeeltes daarvan te versprei. Hierdie kopieë van God se Woord word gedruk in meer as 108 tale en word direk aan individue gegee, of geplaas in geselekteerde publieke/openbare plekke waar groot getalle mense, wat moontlik soekend is na antwoorde, die geleentheid kry om ‘n interaksie met die Woord van God te ervaar.


DIE GIDEONS IN SUID-AFRIKA

Die Gideons Internasionaal is ‘n vereniging van Christen sake- en professionele manne en hul vroue wat daaraan toegewy is om mense te vertel van Jesus, en om ook saam te verenig vir diens, hulle persoonlike getuienis te deel met mekaar en ander, en deur die plasing van Bybels en Nuwe Testamente. Die Gideons word gereeld geken as gevolg van die Bybels wat ons in hotelle plaas, asook die verspreiding/plasing van Bybels en Nuwe Testamente in strategiese plekke, sodat die Bybels beskikbaar is vir hulle wat dit nodig het, sowel as vir hulle wie nie besef dat hulle dit benodig nie.

ONS VISIE

VISIE

Die visie kom uit Fillipense 1:27 en dit lui as volg: Om saam te stry vir die geloof van die Evangelie met Een Gees, Een Siel, Een Visie.

Een Visie bemagtig ons om effektief en met vreugde ander na die Here Jesus Christus te lei. Een Visie anker ons aan die vereniging se vier kern beginsels en fokus ons aandag op die Groot Opdrag, en verder bemagtig dit ons om te dien, een in gees en een in siel.

As lede is ons geroep deur God – broers en susters in Christus, manne tesame met hul vroue – om effektief en met vreugde daarna te streef om die wêreld te bereik met die Goeie Nuus deur saam te kom vir diens, persoonlike getuienis, persoonlike werk en die verspreiding van God se Woord.

70 JAAR IN 2020

Die eerste Gideon laer in Suid-Afrika is in Oktober 1950 op Pietermaritzburg gevorm. Die volgende laer is in Johannesburg gevorm. In 1951 word laers in Kaapstad en Port Elizabeth gevorm. Die eerste plasing van Bybels in 'n hotel was in 1952 in die Hotel Edward in Durban, en in 1954 word 'n laer in Durban gevestig. Die eerste algemene jaarvergadering vind in 1955 in die Carlton-hotel in Johannesburg plaas; en in 1958 word 'n laer in Pretoria gevestig. In 1962 word laer in Oos-Londen en die Wes-Rand gevestig. In 1964 word laers in Kimberley en Oos-Rand gestig. Die Gideons in Suid-Afrika behaal die status van die Nasionale Vereniging in 1964 en die eerste jaarlikse Nasionale Konvensie word dieselfde jaar in Bloemfontein gehou. Sedert 1950 is bykans 44 000 000 Bybels in Suid-Afrika geplaas.

VERSPREIDING

Verspreiding van God se Woord kan en lei wel mense tot geloof in Christus. Hierdie nuwe Christene groei deur die Woord te bestudeer en gebruik die Woord om hul geloof weer met andere te deel.

Dit is vir hierdie rede dat die bediening daarop fokus om volledige Bybels, Nuwe Testamente of gedeeltes daarvan te versprei. Hierdie kopieë van God se Woord word gedruk in meer as 108 tale en word direk aan individue gegee, of geplaas in geselekteerde publieke/openbare plekke waar groot getalle mense, wat moontlik soekend is na antwoorde, die geleentheid kry om ‘n interaksie met die Woord van God te ervaar.