DIE GIDEONS IN SUID-AFRIKA

Die Gideons Internasionaal is ‘n vereniging van Christen sake- en professionele manne en hul vroue wat daaraan toegewy is om mense te vertel van Jesus, en om ook saam te verenig vir diens, hulle persoonlike getuienis te deel met mekaar en ander, en deur die plasing van Bybels en Nuwe Testamente. Die Gideons word gereeld geken as gevolg van die Bybels wat ons in hotelle plaas, asook die verspreiding/plasing van Bybels en Nuwe Testamente in strategiese plekke, sodat die Bybels beskikbaar is vir hulle wat dit nodig het, sowel as vir hulle wie nie besef dat hulle dit benodig nie.

DIE GIDEONS IN SUID AFRIKA

Die Gideons Internasionaal in Suid Afrika bereik dikwels mense wat geen verbintenis met kerke het nie en wat andersins nie bereik sou word vir die Here Jesus Christus nie. Ons is ‘n interkerklike vereniging van Christen sake en professionele manne wat lede is van Protestante/Evangeliese kerke. Baie van ons vroue dien ook in die bediening van die Gideons. Ons lede is daaraan toegewy om mense wat verlore is te wen vir Christus deur persoonlike getuienis en die verspreiding van God se Woord. Ons is ‘n verlengde sendingarm van die plaaslike Protestante/Evangeliese kerke.
IS DIE GIDEONS INTERNASIONAAL ‘N DENOMINASIE OF ‘N KERK?

Die Gideon is nie ‘n denominasie of ‘n kerk nie! Die Gideons Internasionaal is ‘n organisasie wat die werk van die Protestante/Evangeliese kerke komplimenteer. Ons lede kom van verskeie denominasies, woon regoor die wêreld en deel die begeerte om verlorenes na Christus te sien kom.

Kan ek Bybels of Nuwe Testamente vir my
kerk of vir persoonlike werk kry?

Ons missie is om uit te reik na verlorenes. Ons verskaf nie Bybels of Nuwe Testamente aan individue, kerke of ander organisasies om te versprei nie. Ons unieke metode maak daarvoor voorsiening dat slegs ons eie lede die Bybels en Nuwe Testamente mag versprei aan byvoorbeeld die volgende mense en plekke: Graad 8 leerders, tersiêre studente, polisie lede, lede van die gewapende magte, prisoniers, hotelle, gastehuise, dokters- en prokureurskantore, swangerskap sentrums, klinieke, sowel as ouetehuise met ‘n kliniek.

Ons oorvleuel nie en dupliseer nie die missie van kerke en ander sendingorganisasies nie. Inteendeel, ons tree op as die verlengde sendingarm van die kerk.

Indien jy op soek is na ‘n kopie van God se Woord vir persoonlike werk, moedig ons u aan om die "Gebedskalender met Bybelleeskalender" van hierdie webtuiste te besoek.

Wanneer u ons ondersteun as ‘n Finansiële Vriend wat R200 of meer per maand bydra, sal u drie hemp-sak grootte Nuwe Testamente per kwartaal ontvang.

LEES MENSE OOIT DIE BYBELS WAT IN HOTELKAMERS BESKIKBAAR IS?

Ja! Elke Bybel wat in ‘n hotelkamer geplaas word, het die potensiaal om tot 2 300 mense te bereik in die berekende ses jaar lewensduur van so ‘n Bybel. Navorsing van die hotel-industrie dui aan dat ongeveer 25% van die besoekers die Bybels in die hotelkamers lees.
WAT GLO DIE GIDEONS?

Alle Gideons onderhou/onderskryf die volgende kern oortuigings:
Glo dat die Bybel die geïnspireerde, onfeilbare Woord van God is.
Glo dat Jesus Christus die ewige Seun van God is.

Alle Gideons moet ook:
Jesus as Verlosser aanvaar het.
Streef om Jesus in hul daaglikse lewe na te volg.
‘n lidmaat wees van ‘n Evangeliese of Protestante kerk

DIE GESKIEDENIS VAN DIE GIDEONS INTERNASIONAAL

Gedurende die herfs van 1898 het John Nicholson van Janesville, Wisconsin, by die Central Hotel in Boscobel, Wisconsin, oornag. Aangesien die hotel stampvol was, is hy versoek om ’n dubbelkamer met Samuel E. Hill van Beloit, Wisconsin, te deel. As ’n twaalfjarige seun het John Nicholson sy sterwende moeder belowe dat hy elke dag sy Bybel sou lees en sou bid. Toe hy, soos dit al jare lank sy gewoonte was, sy Bybel geneem het om te lees voordat hy gaan slaap, ontdek die twee mans dat hulle albei Christene is. Hulle het saam hulle aandgodsdiens gehou en daar, op hulle knieë voor God, het die gedagte ontstaan wat later tot die vereniging gelei het.

Op 31 Mei 1899 kom hulle by Beaver Dam, Wisconsin, byeen, en besluit om Christenhandels-reisigers te verenig met die oog op wedersydse erkenning, persoonlike Evangelisasie en gesamentlike diens aan die Here. ’n Vergadering word vir 1 Julie 1899 te Janesville belê.

Slegs drie mans was teenwoordig by daardie vergadering: John H. Nicholson, Samuel E. Hill en Will J. Knights. Hulle kies Hill as president, Knights as vise-president, en Nicholson as sekretaris en tesourier. Hulle dink baie na oor wat die naam van die Vereniging moet wees. Na spesiale gebed dat die Here hulle moet lei om die regte naam te kies, staan mnr. Knights van sy knieë af op en sê: "Ons sal Gideons genoem word". Hy lees die sesde en sewende hoofstukke van Rigters voor en motiveer waarom die naam, "Die Gideons", aanvaar moet word.

Verspreiding van Bybels en Nuwe Testamente wêreldwyd

Verspreiding van God se Woord kan en lei wel mense tot geloof in Christus. Hierdie nuwe Christene groei deur die Woord te bestudeer en gebruik die Woord om hul geloof weer met andere te deel.

Dit is vir hierdie rede dat die bediening daarop fokus om volledige Bybels, Nuwe Testamente of gedeeltes daarvan te versprei. Hierdie kopieë van God se Woord word gedruk in meer as 108 tale en word direk aan individue gegee, of geplaas in geselekteerde publieke/openbare plekke waar groot getalle mense, wat moontlik soekend is na antwoorde, die geleentheid kry om ‘n interaksie met die Woord van God te ervaar.