Wat is ‘n Gideon?

Gideons getuig en gee nuwe Testamente persoonlik aan mense wat hulle in hul daaglikse lewe raakloop. Hulle plaas ook Bybels in plekke soos skole (graad 8’s), hotelle, dokterskamers ens.

Wat doen die Gideons?

Ons lede getuig persoonlik en voorsien Nuwe Testamente aan mense wat daagliks hul pad kruis.

Ons lede versprei persoonlike Bybels en Nuwe Testamente aan byvoorbeeld die volgende individue en plekke: Graad 8 leerders, studente by universiteite en kolleges, polisielede, lede van die gewapende magte, prisoniers, hotelle, gastehuise, spreekkamers en prokureurskantore, swangerskap sentrums, klinieke, sowel as ouetehuise met ‘n kliniek. Ons het meer as 42 miljoen Bybels en Nuwe Testamente geplaas sedert die totstandkoming van Die Gideons Internasionaal in Suid Afrika in 1950.

Waarom doen ons wat ons doen?

Deur God se Woord by jou te hê beteken dat jy mense na Christus kan lei en nuwe Christene kan weer groei deur die Bybel te bestudeer wat hulle ontvang het en kan dit dan ook gebruik om hul geloof met ander te deel. Die verspreiding van God se Woord:

plant kragtige saad wat God kan gebruik volgens Sy tydsberekening (1 Korintiërs 3:6).

laat mense toe om die waarheid vir hulself te lees (Johannes 8:32).

dien as ‘n voortdurende getuienis wanneer die Gideon nie meer teenwoordig is nie (Hebreërs 4:12).

maak dit maklik vir dié wat ons bereik, om op hul beurt, ander te bereik met die waarheid aangaande Jesus (2 Timoteus 2:2).

maak dit moontlik vir nuwe Christene om te leer en te groei deur persoonlike Bybelstudie (2 Timoteus 2:15).

Wie mag by die Gideons Internasionaal aansluit?

Lede bestaan uit besigheids- en professionele manne wat ouer is as 21 jaar, wat glo dat die Bybel die geïnspireerde Woord van God is, wat glo dat Jesus Christus die ewige Seun van God is en Hom as hul persoonlike Saligmaker aanvaar het en poog om Hom te volg in hul daaglikse lewe. Hulle is ook lede van ‘n Evangeliese of Protestante kerk of gemeente. Predikers kan nie aansluit nie omdat hul reeds geroep is na ‘n spesifieke bediening.

Vroue van die Gideons word aangemoedig om aan te sluit by die Hulpgroep. Hulle streef sy aan sy met hul gades vir die geloof van die Evangelie. Hulle neem deel aan laeraktiwiteite en fokus op die doelwit om andere te wen vir die Here Jesus Christus. Lidmaatskap is onderhewig aan die goedkeuring van die lidmaatskapkommitee.

Geestelike kwalifikasie: Persone wat van voorneme is om by Die Gideons Internasionaal in Suid-Afrika aan te sluit, moet:

Glo dat die Bybel die geïnspireerde Woord van God is (2 Timoteus 3:16).

Glo in Jesus Christus as die ewige Seun van God (Johannes 3:16).

Jesus Christus as sy/haar persoonlike Saligmaker aanvaar het (Romeine 10:9).

Poog om Christus daagliks in sy/haar lewe te volg (Romeine 12:12).

glo in die ewige poel van vuur vir die ongereddenes (Openbaring 20:10-15).

‘n Lidmaat wees van ‘n plaaslike Protestante of Evangeliese gemeente waar hy aanbid.

Nie ‘n Leraar/prediker wees nie, of nie erken word as ‘n leraar nie.

Lidmaatskapfooi:
Gideons: R1000 per jaar
Hulpgroep: R500 per jaar

EK WIL ‘N GIDEON WORD, KONTAK MY
Enquiry