WORD 'N VRIEND
Waarom sou iemand ‘n vriend word wat gee?

Die Vriende van Gideons is ‘n aksie van Die Gideons Internasionaal in Suid Afrika wat enige iemand in staat stel om betrokke te raak by die bediening van die Gideons, sonder om as lid aan te sluit.

Vriende van die Gideons voorsien finansiële hulp aan die Gideons Internasionaal om die Gideons se oogmerk om siele te wen vir die Here Jesus Christus te bevorder. Indien jy R200 of meer per maand gee, ontvang jy die volgende:

Die boek “Share Jesus without fear” deur William Fay wat waardevolle advies bied oor Evangelisasie.

Drie spesifiek ontwerpte Nuwe Testamente elke kwartaal sodat dit vir jou maklik is om van Jesus te getuig en om te evangeliseer, én

Jy kan ekstra Testamente bestel in Afrikaans of Engels teen R25 elk vir persoonlike werk.

Wie kan ‘n finansiële vriend word?

Enige iemand wat lief is vir Jesus en wat wil help om Sy koningkryk uit te brei en finansieël wil bydra tot die bediening van die Gideons.

EK WIL ‘N VRIEND WORD WAT GEE. KONTAK MY
Enquiry