Wat is ‘n Vriend?

Vriende van Gideons raak betrokke deur middel van gebede of donasies.

Word 'n Vriend
Waarom sou iemand ‘n vriend word wat gee?

Die Vriende van Gideons is ‘n aksie van Die Gideons Internasionaal in Suid Afrika wat enige iemand in staat stel om betrokke te raak by die bediening van die Gideons, sonder om as lid aan te sluit.

Vriende van die Gideons voorsien finansiële hulp aan die Gideons Internasionaal om die Gideons se oogmerk om siele te wen vir die Here Jesus Christus te bevorder. Indien jy R200 of meer per maand gee, ontvang jy die volgende:

Die boek “Share Jesus without fear” deur William Fay wat waardevolle advies bied oor Evangelisasie.

Drie spesifiek ontwerpte Nuwe Testamente elke kwartaal sodat dit vir jou maklik is om van Jesus te getuig en om te evangeliseer, én

Jy kan ekstra Testamente bestel in Afrikaans of Engels teen R25 elk vir persoonlike werk.

Wie kan ‘n finansiële vriend word?

Enige iemand wat lief is vir Jesus en wat wil help om Sy koningkryk uit te brei en finansieël wil bydra tot die bediening van die Gideons.

word ‘n vriend wat bid

Die Vriende van Gideons is ‘n aksie van Die Gideons Internasionaal in Suid Afrika wat enige iemand in staat stel om betrokke te raak by die bediening van die Gideons, sonder om aan te sluit as ‘n lid.

Die Vriende van Gideons voorsien gebedsondersteuning aan Die Gideons Internasionaal in die uitvoering van hul oogmerk om siele te wen vir die Here Jesus Christus.

Wie kan ‘n biddende vriend word?

Enige iemand wat lief is vir Jesus en wil saamwerk om Sy koninkryk uit te bou en die bediening van die Gideons wil ondersteun deur gebed.