Privaatheidsbeleid


1.    INLEIDING

Die Gideons Internasionaal in Suid-Afrika (hierna genoem “Die Gideons”) respekteer jou privaatheid en jou persoonlike inligting. Hierdie privaatheidsbeleid het ten doel om jou in te lig hoe Die Gideons enige persoonlike inligting oor jou sal hanteer en hoe jy toegang tot sulke persoonlike inligting kan verkry. Die Gideons sal alle redelike maatreëls tref in ooreenstemming met hierdie beleid om jou persoonlike inligting te beskerm en vertroulik te hou.


2.    DEFINISIE

Persoonlike inligting is “persoonlike inligting” soos omskryf is in artikel 1 van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting van 2013 (“POPI-wet”). Dit is inligting oor ‘n identifiseerbare, lewende, natuurlike persoon of bestaande regspersoon. Raadpleeg die POPI-wet vir ‘n beskrywende definisie en verskillende kategorieë aangaande persoonlike inligting.


3.    KATEGORIEË VAN DATA SUBJEKTE EN PERSOONLIKE INLIGTING WAT INGESAMEL WORD

Die Gideons versamel slegs algemene persoonlike inligting (waarvan sommige in oopbronne beskikbaar kan wees) en beoog om slegs daardie persoonlike inligting in te samel wat nodig is om die bediening se werksaamhede uit te voer en ondersteuningsdienste en ander fasiliteite aan sy lede en ander belanghebbendes te verskaf.


Die Gideons versamel die volgende kategorieë van persoonlike inligting:

 1. Lede/lid – soos naam, kontakbesonderhede, e-pos, fisiese en posadresse, kerkdenominasie en naam, ouderdom, beroep en indiensnemingstatus, professionele ervaring, geboortedatum, etniese groep, huwelikstatus, gadenaam, taalvoorkeur en bankbesonderhede vir debietorders. Ledeprofiele maak voorsiening vir ander inligting wat verskaf moet word, maar dit is vrywillige inligting wat na goeddunke deur die lid verskaf kan word.
 2. Vriend van Gideons (individu) – soos naam, kontakbesonderhede, e-pos, fisiese en posadresse, geboortedatum, ouderdom en bankbesonderhede vir debietorders.
 3. Vriend van Gideons (organisasie) – soos naam, kontakbesonderhede, e-pos, fisiese en posadresse, geboortedatum, ouderdom, maatskappybesonderhede en bankbesonderhede vir debietorders.
 4. Evaluering van geleenthede – lede en deelnemers aan area-, streeks- of nasionale geleenthede sal terugvoer gee vir doeleindes van gehalteverbetering.
 5. Verskaffers / Aankope – soos maatskappynaam, adres en kontakbesonderhede, bankbesonderhede en BTW-nommer.
 6. Vennote / instellings – die naam van die instelling, kontakbesonderhede, fisiese adres, kontakpersone, persoonlike inligting en besonderhede, byvoorbeeld skole, skoolhoofde, kerke, pastore se name, ens.
 7. Webwerf – soos algemene webwerfbladsy-analise en gebruikersinligting deur die toepassing van koekies, en in sommige gevalle webwerfgebruiker (nie-lid of algemene publiek) naam en kontakbesonderhede vir toegang tot Gideons dienste.
 8. GideonsGO App – soos App-analise (beperk byvoorbeeld aflaai-statistiek), en in sommige gevalle App-gebruiker (slegs lede) se naam en kontakbesonderhede vir toegang tot Gideons dienste.
 9. Werknemers – alle toepaslike werknemersinligting moet vanuit ‘n arbeidsregperspektief en bestuur van die vereniging beheer word. Sulke inligting hou verband met interne werknemers en nie lede of Vriende van Gideons nie. Die hantering van werknemersinligting word in interne menslike hulpbronbeleide behartig. Eksterne partye sal nie toegang tot sodanige werknemersinligting hê nie.

4.    HOE PERSOONLIKE INLIGTING VERSAMEL WORD

Jou persoonlike inligting word direk verkry van jou via ‘n harde kopie of elektroniese vorm, aanlynvorms op ons webwerf, e-poskommunikasie, elektroniese opnames en soms telefonies, met jou toestemming.


Jy kan ook self jou persoonlike inligting opdateer op ‘n webwerf wat veilig verkry kan word via jou unieke gebruikersnaam en wagwoord.


5.    DOEL VIR DIE VERSAMELING VAN PERSOONLIKE INLIGTING


Die Gideons versamel persoonlike inligting vir die volgende doeleindes:

 1. Om jou te voorsien van dienste wat aangebied en versoek word.
 2. Om jou in staat te stel om die hulpbronne en ander voorregte te gebruik wat vir lede beskikbaar is.
 3. Om jou spesifieke behoeftes en vereistes te verstaan, en om jou as Gideonslid se voordele, diens en ervaring te verbeter.
 4. Om jou te voorsien van Die Gideons se amptelike kommunikasie oor die bediening se gebeure en aktiwiteite, en jou op hoogte te hou van gebeure en verwikkelinge regoor die land.
 5. Om jou van Gideons verwante bemarkingsmateriaal te voorsien as gevolg van jou vorige interaksie en bywoning van geleenthede.
 6. Om betaling van ledegeld en aanbiedinge te verseker.
 7. Om betaling aan verskaffers te verseker vir dienste wat verkry word.
 8. Vir statistiese, historiese en/of verslagdoeningsdoeleindes.

Die Gideons sal altyd jou toestemming vra alvorens jou persoonlike inligting gebruik word vir enige doel wat nie hierbo bekend gemaak is nie of wat nie verband hou met die aktiwiteite/ bedieningswerksaamhede van Die Gideons nie.


6.    ONTVANGERS VAN PERSOONLIKE INLIGTING

Die persoonlike inligting wat ingesamel word, word slegs deur Die Gideons, sy lede en sy werknemers gebruik om die bediening se doeleindes en dienste te lewer. Slegs in gevalle waar die vrystelling van persoonlike inligting aan ontvangers buite Die Gideons nodig is om ‘n Gideonsverpligting of diens na te kom, sal sodanige inligting verskaf word.


7.    PERSOONLIKE INLIGTING GEDEEL MET DERDEPARTYE

As deel van die lededienste wat aan Die Gideons en Hulpgroep gelewer word, kan daar van Die Gideons verwag word om derdeparty diensverskaffers van minimale persoonlike inligting (soos naam, kontakbesonderhede en fisiese afleweringsadres) te voorsien om sodanige ledevoordele te verskaf. Persoonlike inligting wat vir sodanige doeleindes aan derdeparty diensverskaffers verskaf word, sal beperk word tot slegs daardie inligting wat nodig is vir die lid om sodanige voordeel te geniet waarop hy/sy geregtig is. Geen verdere inligting sal verskaf word nie en derdeparty diensverskaffers word verbied om die besonderhede van die lid of Vriende te gebruik vir enige ander doel behalwe om die lid se voordeel of vir statistiese of historiese doeleindes te verskaf.


U privaatheid is vir ons belangrik. Die Gideons sal dus nie jou persoonlike inligting aan ongemagtigde entiteite of derdepartye verkoop, verhuur of verskaf vir hul onafhanklike gebruik sonder toestemming nie. Die Gideons sal jou persoonlike inligting aan ‘n party bekend maak indien hulle glo dat Die Gideons deur die wet of deur ‘n hof of statutêre liggaam verplig word om dit te doen. Die Gideons sal ook jou persoonlike inligting bekend maak indien Die Gideons glo dat dit nodig is om enige onwettige of skadelike optrede te voorkom of te verminder en om wettige sakebelange, regte of eiendom van Die Gideons te beskerm en te verdedig.


8.    BESKERMING VAN PERSOONLIKE INLIGTING

Die Gideons respekteer die inligting wat jy kies om aan ons te verskaf en sal redelike stappe doen om jou persoonlike inligting teen verlies, misbruik of ongemagtigde verandering te beskerm. Die Gideons doen gereelde sekuriteitstoetse van sy bergingsrekenaars en verseker dat sy werknemers opgelei word in die beskerming van persoonlike inligting om te verseker dat jou persoonlike inligting korrek gebruik en beskerm word.


Wanneer jy die dienste of fasiliteite soos die GideonsGO App gebruik wat deur Die Gideons verskaf word, kan jy ‘n toegangsnommer, gebruikersnaam, wagwoord en/of persoonlike identifikasienommer (“PIN”) kry. Jy moet altyd jou gebruikersnaam, wagwoord en/of PIN geheim hou en seker maak dat jy dit nie aan enigiemand bekend maak nie. Die Gideons sal nie verantwoordelik gehou word vir persoonlike inligting verkry deurdat jou Gideonsprofiel gebruikersnaam en wagwoord aan iemand verskaf was nie.


Op jou versoek sal Die Gideons jou van sy rekords voorsien van die persoonlike inligting wat jy aan ons verskaf het. Om veiligheidsredes sal hierdie inligting slegs aan jou gestuur word nadat jou status van lid /Vriend behoorlik geïdentifiseer en geverifieer is.


As jy beswaar wil maak daarteen dat Die Gideons jou persoonlike inligting verwerk, laat weet asseblief die Nasionale Dienssentrum van jou beswaar per e-pos by info@gideonssa.org. Indien jy beswaar maak teen die verwerking van jou persoonlike inligting, kan dit lei tot staking van dienste, onvoldoende toegang tot implementerings kwessies, en ander diens- en kommunikasie ondoeltreffendheid of terleurstellings.


9.    BERGING VAN PERSOONLIKE INLIGTING EN BEHOUD DAARVAN

Persoonlike inligting word gestoor op Die Gideons se bergingsrekenaars ter plaatse en in die wolk (wat in hierdie geval buite Suid Afrika gehuisves mag word) wat slegs deur Die Gideons se interne werknemers verkry kan word. Persoonlike inligting sal slegs bewaar word vir so lank as wat nodig is om die funksie, dienste wat benodig word, en/of historiese en statistiese gebruik van Die Gideons uit te voer.


Persoonlike inligting wat nie meer benodig word vir die lewering van dienste aan jou of na voltooiing van dienste nie, sal vernietig word. Die Gideons onderneem om te verseker dat persoonlike inligting vir nie langer as 5 jaar gestoor sal word nie, tensy dit deur die wet of ander regulatoriese verpligtinge en vir historiese/statistiese rekorddoeleindes vereis word. Die Gideons kan egter de-ïdentifiseerde inligting vir statistiese doeleindes behou.


10. OORGRENSVLOEI VAN PERSOONLIKE INLIGTING

Jou persoonlike inligting kan op bergingsrekenaars buite Suid Afrika gestoor word as gevolg van Die Gideons se aanlyn stelsel. Die Gideons onderneem egter om te verseker dat diensverskaffers wat sulke wolkbergingsrekenaars en/of dienste gebruik, verplig is om aan die hoogste standaarde van databeskerming te voldoen om die sekuriteit van jou persoonlike inligting te verseker.


11. SKAKELS OP DIE GIDEONS-WEBWERF OF E-POSKOMMUNIKASIE

Die Gideons is nie verantwoordelik vir die inhoud of die privaatheidsbeleid van webwerwe van ander instellings waaraan jy gekoppel is nie – hoofsaaklik vir inligtingsdoeleindes en toegang tot dokumente wat deur sulke instansies verskaf word. Die gebruik van ander derdeparty-webwerwe en -inhoud is vir jou eie goeddunke. Hierdie beleid is slegs van toepassing op inligting wat deur Die Gideons versamel is.


12. PERSOONLIKE INLIGTING WAT DEUR U AAN DERDEPARTYE VERSKAF WAS OF OPENBAAR GEMAAK WORD


Dit beteken as jy enige persoonlike inligting aan ‘n derdeparty bekend maak, soos ‘n sakevennoot of enigiemand anders as Die Gideons. Jy moet bewus wees daarvan dat Die Gideons nie kan reguleer of beheer het oor hoe daardie derdeparty jou persoonlike inligting gebruik nie. Jy moet altyd seker maak dat jy die privaatheidsbeleid van enige derdeparty lees.


13. REGSTELLING VAN PERSOONLIKE INLIGTING

Dit is jou verantwoordelikheid om seker te maak dat die persoonlike inligting wat aan Die Gideons verskaf word, ten alle tye waar en akkuraat is. Jy kan jou persoonlike inligting enige tyd opdateer en korrigeer, hetsy via jou Gideons-aanlynprofiel, via e-poskommunikasie aan Die Gideons, of deur telefonies die Nasionale Dienssentrum te skakel. Die Gideons keur of kontroleer nie die inligting wat aan hom verskaf word nie, en sal dus nie verantwoordelik gehou word vir enige verkeerde, verouderde of geskrapte inligting wat dit tans mag hê en wat gebruik mag word om jou van relevante en belangrike kommunikasie te voorsien nie.


14. VERANDERINGE AAN HIERDIE BELEID

Die Gideons mag hierdie beleid te eniger tyd verander. Die nuutste weergawe van hierdie beleid sal op Die Gideons se webwerf vertoon word.


15. TOEPASLIKE WETTE

Hierdie beleid sal deur die wette van die Republiek van Suid Afrika beheer word. Die Gideons onderneem spesifiek om te voldoen aan die bepalings van die POPI-wet en die Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting No. 2 van 2000 (“PAIA”).


Status: 2e Weergawe

Goedgekeur deur: Die Nasionale Kabinet

Skrywer: Nasionale sekretaris

Datum van goedkeuring: 1 Junie 2021

Hersieningsdatum: 1 Oktober 2023

Scroll to Top

Ons hoofdoel is om ander na Christus te lei deur persoonlike getuienis, getuienisse en die strategiese plasing van die Woord van God. Jou finansiële bydrae sal ons help om Testamente te druk en te versprei.

Our Banking Details

Eerste Nasionale Bank (FNB), Pretoria

Takkode: 25 14 45 (EFT)

Tjekrekening: 510 608 41 497

Debietvorm