Terme & Voorwaardes


1.    Inleiding

Hierdie is die Bepalings en Voorwaardes van Die Gideons Internasionaal in Suid-Afrika (hierna “Die Gideons”) webwerf – www.gideons.co.za wat deur die publiek benut word. In die geval, op enige stadium in die toekoms of  waar wysiging onaarvaarbaar is vir ’n gebruiker, moet hulle ophou om die webwerf te gebruik.


Die Gideons behou die reg voor om hierdie Bepalings en Voorwaardes te eniger tyd te verander.

Die webwerf word besit en bedryf deur Die Gideons.


2.    Regerende reg

Die Bepalings en Voorwaardes vir Die Gideons-webwerf: gideons.co.za, word beheer deur die wette van die Republiek van Suid Afrika en die gebruiker stem daartoe in dat dit die regerende wet is.


3.    Kopiereg en webwerf inhoud

Kopiereg en ander kennisgewings met betrekking tot alle materiaal op die gideons.co.za webwerf, word beskerm deur kopiereg, handelsmerk en ander intellektuele eiendom en eiendomsreg. Die gebruiker mag die gideons.co.za webwerf gebruik en op enige enkele rekenaar vertoon, aflaai of ‘n enkele kopie van enige materiaal vir hul persoonlike of professionele gebruik druk, mits die gebruiker nie die bladsy verder kopieer of verander nie, insluitend en sonder beperking deur die verwydering van enige kennisgewings. Die gebruiker mag andersins geen materiaal op die gideons.co.za webwerf reproduseer, kopieer, versprei of gebruik vir kommersiële gewin nie. Permanente kopiëring en / of berging van materiaal of reproduksie of inkorporering van enige deel daarvan in enige ander werk in watter media ook al, word uitdruklik verbied.


Die webwerf werk op ‘n “soos dit is” basis. Dit kan onakkuraathede en tipografiese foute insluit.


4.    Gebruik van webwerf

Jy word aangemoedig om van die Gideons-webwerf, gideons.co.za, gebruik te maak as deel van jou interaksie met Die Gideons Internasionaal in Suid-Afrika. Die ongemagtigde gebruik, kopiëring, reproduksie, bewerking, wysiging of verspreiding van die inhoud van Die Gideonswebwerf, gideons.co.za, is onwettig. Skadelike inligting of virale sagteware of die skep van enige skakels na Die Gideons-webwerf, gideons.co.za, vanaf enige ander internetwebwerf is streng verbode.


Jy stem in om Die Gideons Internasionaal, of enige ander Gideons nasionale vereniging te vrywaar teen enige verlies, benadeling, skade en eise van enige ander koste hoegenaamd wat mag voorkom as gevolg van jou gebruik van Die Gideons webwerf en / of die inhoud daarvan wat hierdie Bepalings teenstaan.


Ons (Die Gideons) of ons werknemers of lede sal tot die maksimum mate wat deur toepaslike wetgewing toegelaat word geensins aanspreeklik wees vir enige spesiale, indirekte of gevolglike skade hoegenaamd nie.


5.    Derde party webwerwe

Enige skakels na derdeparty-webwerwe word slegs vir jou gerief verskaf en verteenwoordig nie endossement, borgskap of goedkeuring van daardie derdepartye, enige produkte en dienste wat deur derdepartye aangebied word of oor die akkuraatheid en geldeenheid van die inligting wat op die derdeparty-webwerwe ingesluit is nie.


Ons tree nie op in vennootskap met, of as ‘n agent vir, of namens die derdeparty aan wie ons skakels verskaf nie.


6.    Vrywaring

  • Die Gideons-webwerf, gideons.co.za, word geheel en al op eie risiko gebruik.
  • Die Gideons maak geen vertoë of waarborge van enige aard nie. Dit sluit ‘n versekering of waarborg in dat die funksies wat Die Gideons-webwerf, gideons.co.za, verskaf ononderbroke en foutloos sal wees of dat die Gideons-webwerf vry is van virusse of skadelike komponente.
  • Die Gideons aanvaar geen aanspreeklikheid, volgens die omvang wat deur die wet toegelaat word, vir enige direkte, indirekte, toevallige, spesiale of gevolglike verlies of skade van enige aard hoegenaamd of hoe ook al veroorsaak as gevolg van die toegang en / of gebruik van Gideons en Vriende aanlyn nie.
Scroll to Top

Ons hoofdoel is om ander na Christus te lei deur persoonlike getuienis, getuienisse en die strategiese plasing van die Woord van God. Jou finansiële bydrae sal ons help om Testamente te druk en te versprei.

Our Banking Details

Eerste Nasionale Bank (FNB), Pretoria

Takkode: 25 14 45 (EFT)

Tjekrekening: 510 608 41 497

Debietvorm